TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05222
NGÀY NỘP ĐƠN 22/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU SAMIL TENOXIL
SAMIL TENOXIL
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
05 Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y); chế phẩm dược dùng cho mắt.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU SAMIL PHARMACEUTICAL CO., LTD
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Samil-Pharm, building, 155, Hyoryeong-ro, Seocho-gu, Seoul, Korea
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(20/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (10/04/2019) 190: Nộp các tài liệu khác
NGÀY CẬP NHẬT 31/07/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM