TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05229
NGÀY NỘP ĐƠN 22/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU A-fop
A-fop
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
02 Sơn.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần đầu tư thương mại quốc tế A-KOVA-S
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Tổ 4, khu Tân Lập, phường Phương Đông, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN HUNG SON & PARTNERS
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(20/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 31/07/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM