TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05249
NGÀY NỘP ĐƠN 22/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU Sơn Phát Lộc
Sơn Phát Lộc
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
02 Sơn tường, chất pha loãng cho sơn, véc-ni, sơn mài.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Nguyễn Thị Hòa
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 21 đường Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(20/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 31/07/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM