TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05252
NGÀY NỘP ĐƠN 22/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU Nam Phở, hình
Nam Phở, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
31 Thức ăn cho chim; cám làm thức ăn cho vật nuôi; thức ăn cho động vật cảnh.
PHÂN LOẠI HÌNH 25.07.07
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Cồ Ngọc Nam
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Xóm 2, thôn Vân Cù, xã Đồng Sơn, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(20/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 31/07/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM