TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05256
NGÀY NỘP ĐƠN 22/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU dmp 7 Natural Power, hình
dmp 7 Natural Power, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
03 Chế phẩm làm sạch dạng lỏng; chế phẩm để tắm không dùng cho mục đích y tế; nước thơm dùng cho da cho mục đích mỹ phẩm.
PHÂN LOẠI HÌNH 02.09.01 04.05.02 04.05.03 04.05.05
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Rubia Industries Limited
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN No. 70 Moo 13, Poochaosamingprai Road, Bangyaprake sub-district, Prapadaeng District, Samutprakarn Province 10130, Thailand
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN INVENCO.,LTD
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(20/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 31/07/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM