TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05263
NGÀY NỘP ĐƠN 22/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU café 7 am, hình
café 7 am, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
30 Cà phê. 43 Quán cà phê.
PHÂN LOẠI HÌNH 05.01.05 05.01.16 05.07.01 05.07.27 17.01.02 26.01.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Lưu Nhật Duy
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 01, đường số 10, phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(20/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 31/07/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM