TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05265
NGÀY NỘP ĐƠN 22/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU LKTISO, hình
LKTISO, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
09 Loa.
PHÂN LOẠI HÌNH 16.01.04 16.01.05 26.15.15
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Đỗ Bá Sơn
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN ấp 4, xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN A DONG IP CONSULTANCY CO.,LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(20/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 31/07/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM