TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05286
NGÀY NỘP ĐƠN 22/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU Mộc Nhi, hình
Mộc Nhi, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
41 Dịch vụ giáo dục và đào tạo.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.01.01 26.01.10 26.01.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Nguyễn Tiến Phong
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 14-14B Hàng Than, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN ALNGUYEN IP CO.,LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(20/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (26/02/2019) 157: Bổ sung giấy uỷ quyền
NGÀY CẬP NHẬT 31/07/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM