TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05297
NGÀY NỘP ĐƠN 22/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU SACNHANH, hình
SACNHANH, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
35 Quảng cáo.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.15.03 26.01.01 26.01.10 26.03.02
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần truyền thông mặt tiền á Châu
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 68/66 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(20/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 31/07/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM