TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05308
NGÀY NỘP ĐƠN 22/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU ASCUGA
ASCUGA
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
05 Thực phẩm và chất dinh dưỡng được làm phù hợp cho việc sử dụng trong y tế: thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (dùng cho mục đích y tế).
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần Thọ Xuân Đường
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số nhà 99 phố Vồi, thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(20/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 31/07/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM