TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05318
NGÀY NỘP ĐƠN 22/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU ML TRUITI FACIAL MASK, hình
ML TRUITI FACIAL MASK, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
03 Mặt nạ làm đẹp, mặt nạ dưỡng da.
PHÂN LOẠI HÌNH 05.03.13 05.03.15 26.01.01 26.01.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Li Xiao Jie.
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 15A Khúc Thừa Dụ, phường Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN LEADCONSULT
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(20/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 31/07/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM