TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05344
NGÀY NỘP ĐƠN 22/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU Mamgarum
Mamgarum
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
29 Nước mắm.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần thủy sản Vạn Phần Diễn Châu
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Xóm Ngọc Văn, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(20/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (21/05/2020) 111: Yêu cầu ghi nhận việc chuyển giao đơn yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ (21/05/2020) 100: Yêu cầu sửa đổi đơn
NGÀY CẬP NHẬT 31/07/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM