TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05360
NGÀY NỘP ĐƠN 22/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU Đan Phát
Đan Phát
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
30 Cà phê; chè (trà).
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Nguyễn Hoàng Nhật Oanh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 70/2U ấp Mỹ Hòa 3, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN I.P.T.S.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(20/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 31/07/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM