TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05364
NGÀY NỘP ĐƠN 22/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU Nhật Dương
Nhật Dương
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
29 Bò khô (thịt bò khô đóng bao).
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH Diệp á
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 25, Trần Cao Vân, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(20/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 31/07/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM