TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05373
NGÀY NỘP ĐƠN 25/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU 72 Giờ khởi đầu chia tay nỗi lo tiểu đường & biến chứng, hình
72 Giờ khởi đầu chia tay nỗi lo tiểu đường & biến chứng, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
41 Huấn luyện [đào tạo].
PHÂN LOẠI HÌNH 17.01.02 24.15.01 24.15.07 26.01.02 26.04.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần tư vấn BIMEMO
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 34/5 Trần Khánh Dư, phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(20/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 31/07/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM