TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05376
NGÀY NỘP ĐƠN 25/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU Duba Sơn Thịnh Vượng Paint, hình
Duba Sơn Thịnh Vượng Paint, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
02 Sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; mực in và mat tít (nhựa tự nhiên).
PHÂN LOẠI HÌNH 03.07.16 03.07.24
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần DUBAI PAINT
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 46, ngõ 93 Vương Thừa Vũ, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(21/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 31/07/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM