TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05382
NGÀY NỘP ĐƠN 25/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU DORI BEAUTY
DORI BEAUTY
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
03 Mỹ phẩm. 35 Mua bán mỹ phẩm.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Đồng Nguyễn Bảo Trâm
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 68/6 Lê Văn Sỹ, phường 11, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(20/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (22/01/2020) 166: Phản đối cấp (15/04/2020) 192: Trả lời thông báo cho Sửa đơn-Chuyển đổi-Phản đối (24/03/2020) 193: Bổ sung tài liệu cho Sửa đơn-Chuyển đổi-Phản đối (27/03/2020) 193: Bổ sung tài liệu cho Sửa đơn-Chuyển đổi-Phản đối
NGÀY CẬP NHẬT 31/07/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM