TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05403
NGÀY NỘP ĐƠN 25/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU Hình
Hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
25 Quần áo; quần dài; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; trang phục dệt kim; găng tay [trang phục].
PHÂN LOẠI HÌNH 03.07.19 03.07.24 26.01.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU ANHUI HUAMI INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD.
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 12 FLOOR BUILDING A4, NAT ANIMATION BASE, NO. 800, WANGJIANG ROAD, HEFEI, ANHUI, CHINA 230088
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN SUNRISE IP CO.,LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(22/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 31/07/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM