TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05407
NGÀY NỘP ĐƠN 25/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU BestBooks, hình
BestBooks, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
16 ấn phẩm.
PHÂN LOẠI HÌNH 07.01.06 07.01.12 07.05.06
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH xuất bản và truyền thông Bestbooks Việt Nam
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Xóm Ngã Tư, xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(22/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 31/07/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM