TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05418
NGÀY NỘP ĐƠN 25/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU HH, hình
HH, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
22 Lưới; lưới đánh cá; lưới quây; mạng lưới; dây thừng. 35 Mua bán: lưới các loại, dây thừng, chỉ cào, phao.
PHÂN LOẠI HÌNH 24.15.11 26.02.07 26.03.23 26.13.25
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH dệt lưới Hồng Hải
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Lô 7 - KCN Điện Nam - Điện Ngọc, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(22/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 31/07/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM