TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05424
NGÀY NỘP ĐƠN 25/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU DONAPHARM Chất lượng cuộc sống D P, hình
DONAPHARM Chất lượng cuộc sống D P, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
05 Dược phẩm.
PHÂN LOẠI HÌNH 25.03.03
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH Dược phẩm DONAPHARM
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN A1, khu phố 3, phường Tam Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(22/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (08/05/2019) 100: Yêu cầu sửa đổi đơn
NGÀY CẬP NHẬT 31/07/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM