TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05426
NGÀY NỘP ĐƠN 25/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU BizTools
BizTools
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
35 Mua bán sách và văn phòng phẩm, quản lý kinh doanh, quản lý giao dịch thương mại. 41 Giáo dục và đào tạo; dịch vụ về giáo dục và đào tạo.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Nguyễn Tiến Dũng
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Thanh Xuyên 4, xã Trung Thành, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(22/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 31/07/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM