TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05429
NGÀY NỘP ĐƠN 25/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU BABY MOBY [baby: em bé, moby], hình
BABY MOBY [baby: em bé, moby], hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
05 Bông khử trùng; quần tã trẻ em.
PHÂN LOẠI HÌNH 03.01.14 03.01.16 03.01.24
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Earthdezign Co., Ltd.
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN No. 2044/23 New Petchburi Road, Bangkapi, Huaikwang, Bangkok 10310, Thailand
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN VCCI-IP CO.,LTD
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(22/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 31/07/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM