TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05437
NGÀY NỘP ĐƠN 25/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU Chipxinhxk, hình
Chipxinhxk, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
25 Quần áo; giày dép; mũ nón.
PHÂN LOẠI HÌNH 02.09.01 11.07.03
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Đào Thị Thu Lan
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Đội 12B, thôn Thuận Tốn, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN HAI HAN IP CO., LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(22/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 31/07/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM