TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05452
NGÀY NỘP ĐƠN 25/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU XHP
XHP
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
04 Mỡ; dầu động cơ; dầu máy.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Exxon Mobil Corporation
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, United States of America
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN HAVIP CO., LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(22/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 31/07/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM