TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05457
NGÀY NỘP ĐƠN 25/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU N B BNN FASHION, hình
N B BNN FASHION, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
25 Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.01.01 26.01.18 26.11.08
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần Đại Hùng
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 443 Tân Sơn, phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN A&S CO.,LTD
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(22/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 31/07/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM