TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05467
NGÀY NỘP ĐƠN 25/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU Kixx Lubricants
Kixx Lubricants
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
04 Dầu điezel; dầu để bôi trơn; dầu bôi trơn dùng cho động cơ xe; chất bôi trơn cho mục đích công nghiệp; dầu nhờn; nhiên liệu dùng cho động cơ; khí nhiên liệu.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU GS Caltex Corporation
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 679, Yeoksam-Dong, Gangnam-Gu, Seoul, 135-080 Republic Of Korea
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN VISION & ASSOCIATES CO.LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(22/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 31/07/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM