TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-04139
NGÀY NỘP ĐƠN 01/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU CMG ENTERTAINMENT TALENT.MANAGEMENT.AGENCY, hình
CMG ENTERTAINMENT TALENT.MANAGEMENT.AGENCY, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
35 Dịch vụ quản lý kinh doanh; dịch vụ quản lý nhân sự.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.11.08
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU CMG.ASIA LIMITED
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 36F., Tower Two, Times Square, 1 Matheson Street, Causeway Bay, Hong Kong
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN S&B CONSULTANT., CORP.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(01/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (26/02/2019) 157: Bổ sung giấy uỷ quyền
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM