TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-04260
NGÀY NỘP ĐƠN 11/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU NORDBLOC
NORDBLOC
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
07 Hộp bánh răng, trừ loại dùng cho phương tiện giao thông đường bộ; bánh răng truyền động không dùng cho phương tiện giao thông đường bộ; động cơ điện, không dùng cho phương tiện giao thông đường bộ; động cơ, không dùng cho phương tiện giao thông đường bộ; bộ/hộp bánh răng giảm tốc, trừ loại dùng cho phương tiện giao thông đường bộ.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Getriebebau Nord GmbH & Co. KG
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Getriebebau Nord Str.1, D-22941, Bargteheide, Hamburg, Germany
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN TRA & ASSOCIATES CO.,LTD
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(29/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (11/03/2019) 157: Bổ sung giấy uỷ quyền
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM