TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-04263
NGÀY NỘP ĐƠN 11/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU KEEP CAP
KEEP CAP
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
10 Nắp chuyên dụng cho hộp đựng thuốc [dụng cụ y tế]; hộp đựng thuốc chuyên dụng [không chứa thuốc bên trong]; đồ đựng thuốc chuyên dụng; thiết bị phân phối thuốc [thiết bị y tế]; hộp đựng dụng cụ dùng cho bác sỹ; túi đựng thuốc chuyên dụng cho cá nhân [không chứa thuốc bên trong]; thiết bị y tế để truyền chế phẩm dược vào cơ thể người; thiết bị y tế để thúc đẩy sự hấp thu dược phẩm qua đường hô hấp; dụng cụ tiêm cho mục đích y tế. 35 Dịch vụ cửa hàng bán buôn nắp chuyên dụng cho hộp đựng thuốc; dịch vụ cửa hàng bán lẻ nắp chuyên dụng cho hộp đựng thuốc; dịch vụ cửa hàng bán buôn trực tuyến nắp chuyên dụng cho hộp đựng thuốc; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến nắp chuyên dụng cho hộp đựng thuốc; dịch vụ cửa hàng bán buôn hộp đựng thuốc; dịch vụ cửa hàng bán lẻ hộp đựng thuốc; dịch vụ cửa hàng bán buôn trực tuyến hộp đựng thuốc; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến hộp đựng thuốc; dịch vụ cửa hàng bán buôn đồ đựng thuốc chuyên dụng; dịch vụ cửa hàng bán lẻ đồ đựng thuốc chuyên dụng.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.01.01 26.01.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU PARK, Min Suk
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 54, Sinhyangchon-gil, Seonghwan-eup, Seobuk-gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do 31024 Republic of Korea
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN AGELESS CO.,LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(17/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (18/02/2019) 190: Nộp các tài liệu khác
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM