TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-04276
NGÀY NỘP ĐƠN 11/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU FROTES
FROTES
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
21 Tách (chén); và cốc vại 32 Đồ uống hương vị đông lạnh không chứa cồn và không có ga
PHÂN LOẠI HÌNH 01.15.15 26.13.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU CIRCLE K STORES INC.
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN P.O. Box 52085, Phoenix, Arizona 85072-2085, United States of America
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN BMVN INTERNATIONAL LLC
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(17/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM