TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-04282
NGÀY NỘP ĐƠN 11/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU NAOMI & NICOLE
NAOMI & NICOLE
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
25 Quần áo lót.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Cupid Foundations, Inc.
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 475 Park Avenue South, New York, NY 10016, United States of America
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN VISION & ASSOCIATES CO.LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(29/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (11/03/2019) 157: Bổ sung giấy uỷ quyền
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM