TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-04284
NGÀY NỘP ĐƠN 11/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU norilicious
norilicious
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
29 Đồ ăn nhanh được làm từ rong biển (tảo biển) có thể ăn được; rong biển (tảo biển) đã chế biến có thể ăn được; rong biển (tảo biển) đã sấy khô có thể ăn được; thực phẩm ăn nhanh chứa quả hạch và hạt; đồ ăn nhanh dạng thanh trên cơ sở quả hạch và hạt.
PHÂN LOẠI HÌNH 03.11.11 03.11.24
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Unilever N.V.
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The Netherlands
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN BMVN INTERNATIONAL LLC
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(17/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM