TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-04305
NGÀY NỘP ĐƠN 12/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU SOWYER
SOWYER
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
09 Ngôn ngữ lập trình máy tính, cụ thể là phần mềm biên dịch; phần mềm máy tính sử dụng trong tự động hóa trong nông nghiệp.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Grow Solutions Tech, LLC
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 487 East 1750 North, Vineyard, Utah 84059, USA
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN PHAM & ASSOCIATES
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM