TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-04327
NGÀY NỘP ĐƠN 12/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU TOPTUT
TOPTUT
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
09 Phần mềm máy tính. 41 Giáo dục; đào tạo; giải trí.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Nguyễn Thanh Phương
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Khối 14, thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(12/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (25/03/2019) 120: Trả lời thông báo sửa đổi bổ sung đơn (HT) (12/03/2019) 225: Dự định TC đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM