TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-04384
NGÀY NỘP ĐƠN 13/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU good life's PREMIUM QUALITY
good life's PREMIUM QUALITY
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
29 Sữa và sản phẩm sữa.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.15.14 01.15.15 26.01.02 26.01.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH thực phẩm dinh dưỡng HP100
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 472/2 đường Nguyễn Văn Khạ, ấp Phú Hiệp, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN WINCO LAW FIRM
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM