TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-04398
NGÀY NỘP ĐƠN 13/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU aMultiply
aMultiply
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
35 Dịch vụ quản lý chuỗi cung ứng giữa các doanh nghiệp [quản lý kinh doanh] (b2b supply chain management service (business management))
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Amultiply Asia IVS
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Vejlsovej 51 N, 8600 Silkeborg, Denmark
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN AGELESS CO.,LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (20/03/2019) 157: Bổ sung giấy uỷ quyền (13/03/2019) 157: Bổ sung giấy uỷ quyền
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM