TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-04466
NGÀY NỘP ĐƠN 14/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU TWITCHCON
TWITCHCON
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
35 Tổ chức và điều khiển hội nghị kinh doanh; tiến hành triển lãm trình diễn thương mại trong các lĩnh vực thể thao điện tử (e-sports), trò chơi video và phát trực tuyến trò chơi video. 41 Sắp xếp và tiến hành hội nghị giáo dục; tiến hành các hội nghị giáo dục và giải trí trong lĩnh vực thể thao điện tử (e-sports), trò chơi điện tử và phát trực tuyến trò chơi video; các dịch vụ giải trí, cụ thể là tổ chức và sản xuất các sự kiện trò chơi video; cung cấp thông tin và tin tức trong lĩnh vực thể thao điện tử (e-sports), trò chơi video và phát trực tuyến trò chơi video; cung cấp các lớp học, hội nghị chuyên đề và hội thảo trong lĩnh vực thể thao điện tử (e-sports), trò chơi video và phát trực tuyến trò chơi video.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Twitch Interactive, Inc.
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 350 Bush Street, 2nd Floor San Francisco CALIFORNIA 94104, United States of America
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN TGVN
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(08/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (12/03/2019) 157: Bổ sung giấy uỷ quyền (12/03/2019) 159: Bổ sung tài liệu ưu tiên (17/04/2019) 190: Nộp các tài liệu khác
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM