TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-04476
NGÀY NỘP ĐƠN 14/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU TYENT X RAY, hình
TYENT X RAY, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
09 Thiết bị tia X dùng cho mục đích công nghiệp; ống tia X không dùng cho mục đích y tế; thiết bị tia X không dùng cho mục đích y tế; máy chụp tia X, không dùng cho mục đích y tế; thiết bị và hệ thống máy móc phát tia X, không dùng cho mục đích y tế; thiết bị bảo hộ phòng chống tia X, không dùng cho mục đích y tế.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU TAEYOUNG E&T CO., LTD.
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 908, Ungsang-daero,Yangsan-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN BMVN INTERNATIONAL LLC
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(08/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM