TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-04486
NGÀY NỘP ĐƠN 14/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU ARABIAN SECRETS [a sa rá a ra bi ya], hình
ARABIAN SECRETS [a sa rá a ra bi ya], hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
03 Mỹ phẩm.
PHÂN LOẠI HÌNH 25.01.09 25.01.10 26.01.01 26.01.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH SAIGON ENTERPRISES
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 101 Hồ Văn Huê, phường 09, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(08/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM