TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-04488
NGÀY NỘP ĐƠN 14/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU HTX Nông Nghiệp Trà Ôn Cam Sành ORGANICS, hình
HTX Nông Nghiệp Trà Ôn Cam Sành ORGANICS, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Tập thể
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
31: Quả cam sành tươi. 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý, trưng bày và giới thiệu quả cam tươi.
PHÂN LOẠI HÌNH 05.07.11 05.07.22 26.01.02
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Hợp tác xã nông nghiệp cam sành Organics Trà Ôn
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 134/7, ấp Trà Sơn, xã Hựu Thành, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long
ĐỊA CHỈ CHỦ SỞ HỮU Số 134/7, ấp Trà Sơn, xã Hựu Thành, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long
SỐ VĂN BẰNG 4-0345485-000
NGÀY HẾT HẠN 14/02/2029
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN Công ty TNHH Phát triển tài sản trí tuệ Việt (IPASPRO CO., LTD)
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(26/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (20/03/2019) 120: Trả lời thông báo sửa đổi bổ sung đơn (HT) (08/03/2019) 225: Dự định TC đơn (24/02/2020) 151: Hoá đơn phí/ lệ phí cấp bằng, đăng bạ và công bố
NGÀY CẬP NHẬT 27/05/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM