TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-04533
NGÀY NỘP ĐƠN 15/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU Hình
Hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
01 Phân bón.
PHÂN LOẠI HÌNH 18.03.21 18.03.23 26.04.01 26.04.10
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU HYDROTHAI LIMITED
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 111 Moo.2 Nakornin Rd., T.Bangkhunkong, A.Bangkraui, Nonthaburi, 11130 Thailand
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN YKVN
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (06/03/2019) 157: Bổ sung giấy uỷ quyền
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM