TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-04742
NGÀY NỘP ĐƠN 18/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU SHADOW
SHADOW
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
05 Chất diệt nấm; thuốc diệt cỏ; thuốc trừ sâu; thuốc diệt chuột; chế phẩm diệt trừ thực vật gây hại; chế phẩm diệt trừ sâu bọ gây hại.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH một thành viên bảo vệ thực vật Thạnh Hưng
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 40 Nguyễn Trãi, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN HAVIP CO., LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (07/03/2019) 157: Bổ sung giấy uỷ quyền
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM