TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-04793
NGÀY NỘP ĐƠN 19/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU lienminhGROUP, hình
lienminhGROUP, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
35 Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch kinh doanh, thương mại; hoạt động văn phòng.
PHÂN LOẠI HÌNH 04.05.02 04.05.03 26.01.01 26.01.06
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần sản xuất và đầu tư truyền thông Liên Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 2 ngõ 28 Ông ích Khiêm, phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(25/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM