TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-04888
NGÀY NỘP ĐƠN 19/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU BENEFIT PetSupplies
BENEFIT PetSupplies
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
31 Thức ăn cho vật nuôi trong nhà; thức ăn cho động vật; thức ăn cho cá; thức ăn nhai cho động vật; đồ uống cho vật nuôi trong nhà; ổ cho mèo. 35 Mua bán thức ăn cho vật nuôi trong nhà, thức ăn cho động vật, thức ăn cho cá, thức ăn nhai cho động vật, đồ uống cho vật nuôi trong nhà, ổ cho mèo.
PHÂN LOẠI HÌNH 03.06.03 26.13.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Benefit Pet Supplies Int. Ltd.
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN No. 100, Chung Cheng Rd., Syuejia, Tainan, Taiwan
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN ANNAM IP & LAW
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(01/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (28/02/2019) 157: Bổ sung giấy uỷ quyền
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM