TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-04932
NGÀY NỘP ĐƠN 20/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU SKY T&D GREEN SCHOOL Tan Huy Phat Trading and Services Co.,Ltd, hình
SKY T&D GREEN SCHOOL Tan Huy Phat Trading and Services Co.,Ltd, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
11 Máy lọc nước (thiết bị lọc nước uống); bộ lọc nước uống; thiết bị lọc nước; thiết bị và máy móc để tinh lọc nước; thiết bị và máy móc để làm sạch nước; hệ thống làm sạch nước. 41 Trường đào tạo (giáo dục); học viện (giáo dục); dịch vụ trường nội trú; giáo dục thể chất; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; tổ chức các cuộc thi (giáo dục và giải trí).
PHÂN LOẠI HÌNH 01.15.15 25.05.25 26.01.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Đỗ Thị Duyên
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Xã Nam Tiến, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(11/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (25/03/2019) 190: Nộp các tài liệu khác (20/03/2019) 225: Dự định TC đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM