TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05050
NGÀY NỘP ĐƠN 21/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU dnh law, hình
dnh law, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
45 Dịch vụ tranh tụng; dịch vụ soạn thảo tài liệu pháp lý; dịch vụ nghiên cứu pháp luật; dịch vụ pháp lý liên quan đến đàm phán hợp đồng cho người khác.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.04.01 26.04.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty luật TNHH Đạt Nam Hưng
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Phòng 5A, số 23 Phùng Khắc Khoan, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(25/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 31/07/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM