TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05055
NGÀY NỘP ĐƠN 21/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU AERO-X preserve the origin
AERO-X preserve the origin
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
35 Mua bán phim bảo vệ trên thiết bị di động.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH AEROSHIELD
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 120 đường Cao Đức Lân, phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(25/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 31/07/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM