TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05058
NGÀY NỘP ĐƠN 21/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU LC LACI, hình
LC LACI, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
41 Trường đào tạo [giáo dục], học viện [giáo dục]; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; đào tạo lại nghề; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc giáo dục]; thông tin giáo dục.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.01.04 01.01.10 26.01.01 26.01.05
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Đậu Thị Trinh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Thôn Hà Thượng, xã Thượng Lan, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(26/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 31/07/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM