TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05061
NGÀY NỘP ĐƠN 21/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU NaBii, hình
NaBii, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
16 Tập giấy vẽ; màu nước [để vẽ]; bút vẽ; bút lông để vẽ; giấy dùng để vẽ và viết thư pháp; bút chì.
PHÂN LOẠI HÌNH 02.09.04 26.01.01 26.01.14 26.01.24
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Đinh Thị Loan
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Tổ 5, khu 9, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(25/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 31/07/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM